Country:

Type:

...

GANGNAM BLUES

သိုင္းကား - Korean - 1 parts

ကိုးရီးယားနာမည္ႀကီးမင္းသားသရုပ္ေဆာင္ထားေသာဇာတ္ၾကမ္း


...

Frankenstein vs The Mummy

အထိတ္အလန္႔ - Western - 1 parts

တကၠသုိလ္တစ္ခုမွာပေရာ္ဖက္ဆာအဲ့လ္(ဗစ္တာ) ဟာေဆးပညာဒသနိကပညာရွင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ပညာသင္ၾကားေနသူျဖစ္ပါတယ္။ဗစ္တာဟာေသသူကုိျပန္လည္ရွင္သန္ေအာင္သုေတသနလုပ္ေနသူျဖစ္ပါတယ္။တစ္ေန႔၌ဗစ္တာ၏ခ်စ္သူလည္းျဖစ္၊လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္လည္းျဖစ္တဲ့ ႏုိင္လာ ဟာအီဂ်စ္ႏုိင္ငံမွေရွးေဟာင္းသုေတသနသြားလုပ္ၿပီးတကၠသုိလ္သုိ႔ျပန္လာပါတယ္။ ႏုိင္လာႏွင့္အတူအီဂ်စ္ႏုိင္ငံမွပေရာ္ဖက္ဆာတစ္ဦးပါလာ ပါတယ္။ထုိပေရာ္ဖက္ဆာသည္ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္းသုံးေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ကအီဲဂ်စ္ႏုိင္ငံရဲ႕ဆ႒မေျမာက္ဘုရင္ယူစီကာ၏အေလာင္းကုိျပန္လည္ရွင္သန္ေအာင္လုပ္ရန္ႀကိဳးစားပုံကုိသည္းထိပ္ရင္ဖုိဇာတ္လမ္းသဖြယ္ရႈစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။


...

SUDDENLY ITS MAGIC

အခ်စ္ကား - Western - 1 parts

မင္သားနွင့္မင္းသမီးတို႔ရဲအခ ်စ္ေရးမိဘမ ်ားကသေဘာမတူခဲ့ေသာဇာတ္လမ္းကိုတင္ဆက္ထားပါသည္။


...

FIFTY SHADES OF GREY

အခ်စ္ကား - Western - 1 parts

ရုိသားၿပီးအသက္၂၁နွစ္ရွိေသာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ(အန္နာ)ကေက်ာင္းအတြက္စာစီစာကံုးတေစာင္ေၾကာင့္အသက္၂၈နွစ္ရွိေသာစီးပြားရးပိုင္ရွင္(ကယ္ရီ)ကိုအင္တာဗ်ဳးရန္သြားခဲ့သည္။သူတို႕နွစ္ဦးၾကားခ်သ္ျခင္းေမတၲာမီးပြားျဖစ္လာပံု...............ဒါေပမဲ့မၾကာမီ(အန္နာ)က(ကယ္ရီ)၏အံ့ဖြယ္ေကာင္းေသာလွ်ိဳ၀ွက္ခ်က္ကိုသိခဲ့ေသာအခါ...................


...

10000 YEARS LATER

သိပံၸဆိုင္ရာ - Chinese - 1 parts

နွစ္ေပါင္းတစ္ေသာင္းေနာက္လူ႔လာကမွာစစ္ျဖစ္ပြားတိုက္ခိုက္ပံု ………………


...

One Shot

စစ္တိုက္ - Western - 1 parts

ကမ႓ာတစ္၀ွမ္းမွလာေသာနိုင္ငံကိုကာကြယ္ေသာစစ္မႈထမ္းထဲမွအေသာ္ဆံုးေသနတ္ပစ္ကၽြမ္းက်င္သူ သည္ရန္သူနယ္ျမမွာပိတ္ပင္ခဲ့ရသည္။သူ၏စံုစမ္းမႈကၽြမ္းက်င္မႈေၾကာင့္အျပာေရာင္စစ္သားတျပင္လံုး ကိုကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။တကိုယ္တည္းလူသားအားလံုးကိုဖ်တ္ဆီးခဲ့သည္။


...

HERCULES REBORN

- Western - 1 parts

ဘုရင္ႀကီးအားထားရတဲ့ စစ္ဗိုလ္ႀကီးက ဘုရင္နွင့္မိဖုရားကိုသတ္ၿပီး ထီးနန္းလုယူ၍မင္းသမီးကိုလက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းတဲ့ခါ သူမကဘေဘာမတူဘဲ သူမေရွ႕မွာ သားမိနွစ္ေယာက္သတ္ၿပီးခ်ိန္းေခ်ာက္ခဲ့တယ္။မၾကာမီဘဲ သူမခ်စ္သူနွင့္သူ႔ေပါင္းအသင္းမ်ားစုၿပီး ထီးနန္းလုယူတဲ့စစ္ဗို္လ္ႀကီးကိုျပန္တိုက္တဲ့ခါမွာ…..


...

insurgent

စစ္တိုက္ - Western - 1 parts

2015machလပိုင္းမွာစတင္လြတ္ခဲ့သည္။ဤရုပ္ရွင္သည္တစ္ကမၻာ႔လံုး၉၉၀သိန္းေဒၚလာ ရရွိခဲ့သည္အေနာက္တိုင္းမွာထိပ္တန္းျဖစ္ခဲ့သည္။ရုပ္ရွင္က…ေလ့လာသင္ယူအဖ၏ လိုက္သတ္ျခင္းေၾကာင့္ေျပးေနေသာစစ္ပြဲခရီးစဥ္………


...

SEVENTH SON

သိုင္းကား - Western - 1 parts

လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွာဒ႑ာရီနွင့္ေမွာ္ႀကံဳေတြ႔ေသာအခါ မေကာင္းဆိုး၀ါးကိုႏွိမ္နင္းသူ(ဂရက္ဂရီ)ကသတၲမသားေတာ္(တြမ္ေ၀ါတယ္) ကိုရွာေဖြရန္ခရီးစဥ္ကိုအမိန္႔နာခံရသည္။စူပါစြမ္းအင္ရွိေသာသတၲမသားေတာ္ ကိုေက်းလက္ဘ၀မွနုတ္ထြက္ရန္သိမ္းသြမ္းခဲ့သည္။အစြမ္းထက္ေသာစုန္းမနွင့္သူမ၏နက္ေမွာင္ေသာအဖြဲ႕ကိုဆန္က်င္ခဲ့သည္။အမုန္းတရားနွင့္ေသြးမီးလွ်ံထဲနွစ္ျမွပ္ေနေသာလူ႔ေလာကကိုကယ္တင္ရန္ သတၲမသားေတာ္ ကလူသားတို႔၏ေနာက္ဆံုးေမ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္သည္။


...

TERMINATOR

သိပံၸဆိုင္ရာ - Western - 1 parts

စက္ရုပ္သူရဲေကာင္း


 302 total   1/31
...
...
...
...
...
...
...
...
...

ေဝဖန္အႀကံျပဳမယ္

Last updata: 03/12/2016
Copyright © 2016 sinphyutaw.com. All Rights Reserved.
AD Cooperation:01-513010
All page content from the internet, if the content infringes your copyright, please email us: sinphyutaw@hotmail.com