...

 ၀ါဆို 's music list


...

၀ါဆို

၀ါဆို

...

လာလာ မလာလာ - နန္းျမတ္ၿဖိဳးသင္း, နန္းသူဇာ

၀ါဆို

...

နင့္ Na Na - နီနီခင္ေဇာ္

၀ါဆို

...

ဒဏ္ရာမဲ႔အလြမ္း - လမင္းျဖဴ

၀ါဆို

...

ရုပ္ေသးရုပ္ - သားႀကီး

၀ါဆို

...

Thank You Darling - ရဲရင့္ေအာင္

၀ါဆို

...

ငါ့ကိုျမန္ျမန္နမ္းပါ (Kiss me quick) - နန္းသူဇာ

၀ါဆို

...

အသည္းကြဲေန႔ - EMC ဟန္ေလး, ထက္ျဖိဳး

၀ါဆို

...

Blah Blah Blah - နန္းျမတ္ၿဖိဳးသင္း

၀ါဆို

...

သူငယ္ခ်င္း - နန္းသူဇာ

၀ါဆို


 2 total   1/2
...
...
...
...
...
...
...
...
...

ေဝဖန္အႀကံျပဳမယ္

Last updata: 03/12/2016
Copyright © 2016 sinphyutaw.com. All Rights Reserved.
AD Cooperation:01-513010
All page content from the internet, if the content infringes your copyright, please email us: sinphyutaw@hotmail.com